англійської профспілки до українських робітників

JOIN A TRADE UNION! APPEAL TO UKRAINIAN WORKERS

TGWU_logoPublished here is an appeal directed to Ukrainian émigré workers to join trade unions and participate in our labour movement.  It was published by Vpered a Ukrainian workers paper published by the emigre Ukrainian Revolutionary-Democratic Party, formed by socialist refugees in Europe who survived Stalin and Hitler.  The first article is by Omelian Volynets on Why I Joined the Transport and General Workers Union, (now UNITE the union), the second is an Appeal by British Trade Unions to Ukrainian Workers.

Vpered Red 1949

The Ukrainian community here was overwhelmingly refugees from the terror of World War Two, the majority had been slave labourers in Hitler’s Germany, as émigré workers they were vulnerable to exploitation by employers, the message of Charles Brandon a leading figure in the TGWU was one of welcome, he appealed to his “Ukrainian Brothers” that “Each of you has right to be a member of our trade union to be protected along with other members.  Our trade union unites in its ranks workers of different nationalities.  In the union already are Ukrainians, Poles, Serbs, Croatians, Lithuanians, Latvians and others. They all have full rights.”

The conservative politicians in the Ukrainian community sought to keep Ukrainian workers out of the labour movement, weakening their position and also isolating them from progressive and democratic politics. In an article we shall publish shortly from the same issue of Vpered entitle ‘Our Emigration and the Trade Unions,  A Chernetsky a veteran Ukrainian socialist explained the necessity of close cooperation by Ukrainian workers with trade unions and that the “the propaganda by Ukrainian reactionary circles is contrary to the interests of the Ukrainian workers”.

These article are relevant today, in a major report ‘Gone west –  Gone West: The Harsh Reality of Ukrainians at Work in the UK  by the Trade Union Congress shows why Ukrainians here should join trade unions today.   Nor are trade unions hostile to the plight of the Ukrainian people, the train drivers union ASLEF and the National Union of Mineworkers are affiliates to the Ukraine Solidarity Campaign, in Canada the United Steelworkers Union has cooperated with us as have international union federations.  We are pleased to have already Ukrainian members of various unions’ part of campaign.

Christopher Ford

Чому я вступив в члени профспілки транспортових і звичайних робітників?

Омелян Волинец. (Лондон)

Основою громадського і політичного життя сьогоднішньої Англії є робітничі професійні спілки. Лідери профспілок знають, що сьогод­ні державою керують вони, і що цим самим вони є відповідальні за всі прояви господарського та громадського життя. Апарат професійних спілок є так удосконалений, що встановлення цін державою на про­дукцію, затримання робочої сили, калькуляція заробітної платні і т. д. завжди проходить через узгодження з профспілкою і завжди вирішується лише на користь робітників. Адже, в Англії сьогодні робітничий уряд, а його допоміжним апаратом є профспілки.

У цій ситуації я зрозумів, зустрічаючись як лікар в переходових таборах з різними проблемами робітничого життя, що наш бідний робіт­ник не в силі розв’язати сам всіх цих проблем, ускладнень почасти через незнання, а головне – через свою неорганізованість. Неорганізованість нашого робітництва завжди стояла на перешкоді врегулюванню конфліктів з пра­цедавцями та з управителями гуртожит­ків, які в більшості випадків знаходяться під впливом консерваторів, звідкіля і їхня байдужість до всіх робітничих проблем та турбот.Vpered Union Appeal 19490001

Тоді я через знайомих познайомився з Transport and General Workers Union? діячами і представив положення українських робітників у цілому та зацікавив діячів Профспілки справою організації іноземних робітників. Профспілка, розпоряджаючись своїм організа­ційно-технічним апаратом, є сьогодні півторамільйонною організацією, заснована 23 роки тому теперішнім міністром Ернестом Бенінем, який і сьогодні є почесним її членом, є найбільшою в світі професійною організацією та найкращою школою демократії. Профспілка приймає в свої члени всіх іноземних робітників і, поряд з своїми членами-англійцями, боронить їх перед тиском, надає до­помогу, веде акцію за покращення житлових умов в гуртожитках, організовує дешеві курси англійської мови і т. п.

Ця профспілка вже допомогла у вирішенні чималої кількості різних прохань і показала турботу про робітників. Згадати, хоча б, що тільки завдяки тривалій акції сестри МекКей та братів Чарльз Брандон у адміністрації Роберта Мелліша, вдалося стримати депортацію до Польщі Антона Кренська, який втік з більшовицького полону до Англії. Потім вдалося вирішити справу щодо переселення і членів хору з організації Водієм Сассекс. Завдяки Інтерезенції і брата Брандона члени хору з організації Водієм Сассекс залишились на місці та продовжують ідейно пропагувати працю своїми виступами перед англійськими робітниками. Деякі інтервенції в справах єднання україн­ських родин,  в справах невиплачення належ­ної зарплатні,  у  справах побуту  в  організаціях і т. д. – це лише частина тієї праці, що її провела профспілка на користь українських робітників. 6 червня 1948 р. профспілка влаштувала першу конференцію делегатів від інших робітників, її членів, на якій  виступав сам віце-міністр хліборобства. Там можна було дізнатися про потрібну допомогу та потреби міських, сільськогосподарських робітників. Це  є найкращим свідченням того, що профспілка транспортових та звичайних робітників виконує свою велику функцію професійної та моральної опіки над іншими робітниками. Друга така конференція відбулася 17 жовтня. На цій кон­ференції вже було видно, наскільки визначеним є суть та свідомість, і що є розуміння в українсь­ких робітничих масах, як у В. Британії бути активним членом цієї профспілки. З  боку наших робітників найкращим свідоцтвом для діяльності профспілки є доволі сильний членський рух  — маємо вже цілі організації, де всі українські робітники є зразковими членами профспілки. А зараз від зросту кількості українських делегатів можемо прогнозувати в майбутньому поважні успіхи в українських громадських справах.

Я сподіваюся,  що справа членства в  Проф­спілці транспортових і звичайних робітників стане амбіцією свідомого українського ро­бітника. На мою думку, щоб не розпорошуватись, всі наші робітники мусять бути скупчені саме в цій єдиній професійній організа­ції, яка від початку вела акцію в інтересах іноземних робітників та яка стоїть під впливом щирих демократів,  як брати Брандон, Р. Мелліш, сестра МекКей і інші, та на чолі з ідейним провідником профспілки, знаним кожному українському робітникові, міністром за­кордонних справ Ернестом Беніном. Організовані українські члени профспілки хай передадуть клич від організації до організації: всі об’єднуймось в Профспілці транспортових та звичайних робітників. Коли це наші робітники усвідомлять, то не буде місця такому парадоксу, як National Agricultural Workers Union,  яка перебуває під комуністичним управлінням і  багато українських робітників є її членами. Ця прокомуністична профспілка на своєму останньому конгресі ухвалила резолюцію проти тих же своїх членів — іноземних робітників, щоб їх звільнити з роботи в сільському господарстві та вислати з Англії до країн їхнього походження. Резолюцію було передано урядові, який знав, що с/г ро­бітники Англії потрібні та що резолюція має характер політичної демонстрації. Профспілка транспортових і звичайних робітників особисто через своїх лідерів склала уряду заяву про потребу затримання в   сільському господарстві іноземних робітників, в тому числі українців.

Щодо прочитаного вище, то кожному українському робітникові у В. Британії буде відразу надіслана відповідь на поставлене в заголовку питання.

TGWUЗаклик англійської профспілки до українських робітників

Профспілка транспортових і звичайних робітників вітає Вас у Великій Британії в імені своїх членів. Вітаючи Вас, ми оцінюємо Вашу участь в спільній роботі, чим Ви допомагаєте будувати та зміцнювати господарську силу нашого краю, що є основою свободи та демократії в Европі. Сьогодні Ви вже працюєте для Великої Британії і ми звертаємось до Вас з цією «летючкою», щоб в цей спосіб висловити Вам наше визнання, а одночасно підкреслити велике значення Вашої праці в нашому державному житті. В той же час повідомляємо Вам, що ми хочемо бути помічниками для Вас у питаннях щодо умов Вашої праці та дати Вам потрібну опіку.Vpered Union Appeal 19490002

Як можемо цього досягнути?

Як і галузь, в якій Ви працюєте, ви може досягти вирішення проблем завдяки облаштованій та сталій організації, оскільки умови праці робітників у Великій Британії завдячують своїм станом профспіл­кам робітників.

Ми хочемо поінформувати Вас про те, що професійний рух у Великій Британії охоплює всі галузі та всі професії. Його поважає уряд та всі інші гілки влади, так само як і працедавці. Завдяки цьому професпілки зробили багато користі, спричинивши покрашення умов побуту для своїх членів, а тим самим для всіх робітників у Великій Британії.

Профспілка транспортових і звичайних робітників по числу членів є найбільшою професійною організацією у світі, яка стоїть на демократичній платформі, та до якої можуть вступити працівники майже всіх професій, без огляду на їхні релігійні та політичні переконання.

Брати українці!

Кожний з Вас має право бути членом нашої профспілки. Вступити до нашої профспілки – це значить стати членом організації, яка начисляє 1.300.000 членів та користуватись захистом нарівні з усіми іншими членами. Наша спілка об’єднує в своїх лавах робітників різних народностей. До профспілки належать уже українці, поляки, серби, хорвати, литовці, латвійці та інші. Всі вони мають повні права.

Вступ до профспілки поручають урядові чинника. В намій профспілці члени всіх народів мають ті самі права, привілеї та обов’язки, що й британські члени. Зараз наша спілка досягнула вже багато чого завдяки своїм інтервенціям у справі своїх членів не британців.

В багатьох індивідуальних випадках завдяки інтервенції профспілки, одержано підвищення зарплати, оплачуваний відпочинок, організовані поїздки до місця праці, покращення житлових умов у гостелях. Одночасно профспілка уділяла поряд з працею і увагу суспільній опіці.

В організації Водіїв Сассексу стримано несправедливе переведення 40 українських робітників до іншої місцевості у Великій Британії. Далі профспілка вирішувала справу своїх членів не-британців в міністерствах Оборони, Хліборобства та Праці, Здоров’я, а також у міністерстві Внутрішніх Справ.

Вступаючи в наші ряди Ви зміцнюєте нашу профспілку та допо­магаєте нам в наших намаганнях покращати Ваше життя та умови праці.

Внесок до нашої профспілки: 1 шил., тижневий внесок – 7 пенсів і 3 пенси кожні 1З тижнів на місцеві цілі.

Наша профспілка має експертів — радників для членів. Поради надаються безкоштовно.

Коли Ви маєте якісь проблеми, питання чи прохання, просимо писати до нас українською мовою на адресу:

Transport and General Workers Union, Area 1

Mr Ch Brandon, 218 Green Canes London N4

З братським привітом

М-р Чарльз Брандон, окружний секретар

Thank you to Nina Lysenko (Kyiv) for editing this text from Vpered.