STOP THE RUSSO-UKRAINE WAR – ЗУПИНИТИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ВІЙНУ

Statement by the Ukraine Solidarity Campaign 

(27 August 2014)

Pro-Russian para-militaries are surrounded in the cities of Luhansk and Donetsk but peace in Ukraine is far from certain, the remaining inhabitants are in a perilous position. Since April more than 1,543 military and civilians have been killed, some 4,396 confirmed wounded, across Ukraine there are up to 400,000 internally displaced persons.

The Ukraine Solidarity Campaign (USC) declares its solidarity with the Ukrainian labour movement that stands for unity and all efforts to reinstate peace. USC supports the anti-war movement in Russia and demands the release of all political prisoners and an end to the repression in Russia.

To stop the war USC campaigns for the following as path for independence, peace and democracy:
• for the self-determination Ukraine as a whole, free from the intrigues and corporate business-interests of Russia and the western powers
• for an immediate ceasefire by all opposing armed forces, including irregular forces
• for the deployment of neutral observers to monitor ceasefire lines, and the opening of humanitarian corridors supervised by bodies such as the International Red Cross
• for the immediate withdrawal of Russian and pro-Russian para-military forces from Ukraine
• all military personnel and civilians detained as a result of the hostilities to be either exchanged or released under the supervision of the International Red Cross
• the creation of a wide demilitarised zone around Ukraine’s borders.
• the return to barracks of the Ukrainian armed forces, disbandment and of removal of ultra-right nationalist organisations from positions in the Government of Ukraine, the Armed Forces and the interior ministry organs.
• the restoration of the Autonomous Republic of Crimea with a fully democratic referendum on the status of Crimea
• a leading role for trade unions and community organisations independent of oligarchs and ultra-right nationalists, in sustaining peace in Donbas
• for an independent inquiry into the violence and killings at the Kyiv and the Odessa trade union buildings, all those responsible for war crimes and extra-judicial killings to be brought to justice.
• the creation of an all-Ukraine system of autonomous, local self-government and abolition of regional governors
• for a neutral Ukraine, cessation of NATO involvement in Ukraine, repeal Yanukovych’s agreement to the program of cooperation with NATO
• the restoration of the Budapest Treaty and recognition of Ukraine as a united, nuclear free, neutral state.
• For the cancellation of all IMF and EU debt and payment of reparations by Russia for the reconstruction of Donbas
USC calls for full solidarity with the Ukrainian labour movement, and not those who would seek to divide workers to serve the vested interests of rival powers.

We oppose the attempt of Russian imperialism to dominate Ukraine, just as we oppose the efforts of Western and American imperialism to do the same thing.

 ЗУПИНИТИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ВІЙНУ

З квітня більше 1543 військовослужбовців і цивільних осіб було вбито, підтверджені дані про House of Commons 2щонайменше 4396 поранених, по всій Україні налічується до 400 тисяч переміщених осіб.

Кампанія солідарності з Україною (USC) заявляє про свою солідарність з українським робітничим рухом, що виступає за єдність України та підтримує всі зусилля, спрямовані на відновлення миру в країні. USC підтримує антивоєнний рух в Росії, а також вимагає від російської влади звільнення всіх політичних в’язнів і припинення репресій.

Щоб зупинити війну, USC виступає за наступні пункти як шлях до самостійності, миру і демократії в Україні:

 • Самовизначення України як єдиної країни, вільної від інтриг і корпоративних бізнес-інтересів Росії і західних держав.
 • Негайне припинення вогню всіма сторонами конфлікту, в тому числі нерегулярними військами.
 • Розміщення незалежних спостерігачів для нагляду за припиненням вогню, і відкриття гуманітарних коридорів під наглядом органів на кшталт Міжнародного Червоного Хреста.
 • Негайне виведення російських і проросійських воєнізованих сил з території України.
 • Усі військовослужбовці та цивільні особи, затримані в ході військових дій, мають бути обміняні або звільнені під контролем Міжнародного Червоного Хреста.
 • Створення широкої демілітаризованої зони навколо кордонів України.
 • Повернення до казарм Збройних сил України, розформування загонів ультраправих націоналістичних організацій у складі органів Міністерства внутрішніх справ і виведення їх представників зі складу Уряду.
 • Відновлення Автономної Республіки Крим і проведення повністю демократичного референдуму щодо статусу Криму.
 • Провідна роль профспілок і організацій місцевої громади, незалежних від олігархів і ультраправих націоналістів, у підтриманні миру в Донбасі (зокрема, участь їх представників у перемовинах).
 • Незалежне розслідування насильства і вбивств у будинках профспілок Києва й Одеси, встановлення всі винних у військових злочинах і позасудових стратах з метою притягнення їх до відповідальності.
 • Створення всеукраїнської системи автономного місцевого самоврядування та скасування посад обласних губернаторів.
 • Нейтральний статус України, припинення спроб включення України до НАТО, скасування угоди Януковича про програму співробітництва з НАТО.
 • Відновлення Будапештського договору і визнання України як єдиної, вільної від ядерної зброї, нейтральної держави.
 • Списання всіх боргів України перед МВФ та ЄС та виплату репарацій з боку Росії для відновлення Донбасу.

Кампанія солідарності з Україною закликає до повної солідарності з українським робітничим рухом, а не з тими, хто прагне розділити робітників заради корисливих інтересів конкуруючих держав.

Ми виступаємо проти намагань російського імперіалізму панувати в Україні, так само, як і проти аналогічних прагнень західного та американського імперіалізму.